Näyttelyn aikataulu julkistetaan viimeistään viikkoa ennen näyttelyä.